Gənc mütəxəssislər üçün Təlim kursları (yaş məhdudiyyəti - 35 yaşa qədər, Nevrologiya həftəsində iştirak üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxslər üçün) 

 

 Tarix

 Saat         

 Təlim kursunun adı  Mövzu, moderatorlar  Məkan  İştirakçı sayı
 16.12.19  09:00-11:00

 İnsult baş verdikdə nə etməliyəm?

 1. Serebrovaskulyar çatmamazlıq zamanı diaqnostika və endovaskulyar terapiyada radiologiyanın rolu.

Prof. Dr. Ahmet Memiş

 2. Zamanından öndə ol: kəskin insult, intervension neyroradiologiya

 Uzm. Dr. Agakişi Yahyayev

 Ə.Əliyev adına ADHTİ  30
 16.12.19

 12:00-14:00

 Neyrooftalmologiya

1. Psevdo-Psevdo-Foster-Kennedi sindromu (klinik hal)

Sevda Hidayətzadə

2. "Serebral görmə zədələnmələrin və neyroplastikliyin homeostatik yönümlü aberrasiyaların pre-, perinatal ensefalopatiyanın bərpası mərhələrində bəzi hipotalamik-hipofiz və limbik-retikulyar mexanizmləri"

Sevinc Salmanova

3. "Gözdaxili təzyiqin spontan qalxması" 

Mətanət Əfəndiyeva

4. "Nevrologiyada bəzi oftalmoloji xəstəliklərin cərrahi müalicəsinə dair"

 Akademik Z. Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi  30
 16.12.19

 15:00-17:00

 Genetik xəstəliklərin müasir molekulyar-genetik diaqnostika üsulları

Prof. Mircavid Müslümov,

Prof. Aytən Məmmədbəyli

  

 Ə.Əliyev adına ADHTİ  30
 16.12.19  12:00-14:00  Klinik elektro ensefaloqrafiyanın təməl aspektləri I

 Nadejda Korolyova,

Aynurə Hacıyeva

 1. EEQ qeydiyyatının qayda və texnikası. EEQ-nin aparılma texnikasının demonstrasiyası.

 2. Əsas ritmlər, patoloji patternlərin növləri.

 3. Fizioloji və patoloji dalğaların əsas tiplərinin müstəqil təyini.

 4. Artefaktlar.

 5. Artefaktla və artefaktsız EEQ nəticənin araşdırılması

 Uşaq Nevroloji Xəstəxanası  30
 16.12.19

 09:00-13:00

 Müasir elektromioqrafiyanın sinir xəstəliklərinin diaqnostikasında əhəmiyyəti

 Prof. Sədaqət Hüseynova,

Tural Ağayev

 1. Stimulyasion EMQ

 2. İynəli EMQ

  

 Akad. M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası  15
 17.12.19  09:00-11:00  Klinik elektroensefaloqrafiyanın təməl aspektləri II

 Nadejda Korolyova,

Aynurə Hacıyeva

 1. Klinik hadisə.

 2. EEQ-nin interpretasiya alqoritmi, EEQ nəticənin tərtibi.

 3. Diaqnostika və müalicədə EEQ-nin həlledici əhəmiyyət kəsb etdiyi patologiyaların araşdırılması.

 4. Real pasiyentlərin EEQ nəticələrinin oxunması üzrə individual tapşırıqlar.

 Uşaq Nevroloji Xəstəxanası  30
 17.12.19  12:00-14:00  Uşaq serebral iflicinin erkən diaqnostikası

 Prof. Nəsib Quliyev,

Prof. Aytən Məmmədbəyli,

Altınşaş Jaksıbayeva

 ET Pediatriya İnstitutu  30
 17.12.19  09:00-11:00  Dağınıq sklerozun müalicəsinə diferensiasiyalı yanaşma

 Prof. Rəna Şirəliyeva

 Ə.Əliyev adına ADHTİ  30
 17.12.19  12:00-14:00  Miqren, klaster baş ağrıları və trigeminal nevralgiya: diaqnoz (BBC-nin təsnifatına əsaslanmış) və müalicə

 1. Miqrenin diaqnostika və müalicəsi (kəskin və profilaktik).

Dr. Giorgi Gegelaşvili

 2. Klaster baş ağrısının diaqnostika və müalicəsi (kəskin və profilaktik).

Prof. Rövşən Həsənov

 3. Trigeminal nevralgiyanın farmokoloji və cərrahi müalicəsi.

Prof. Məsud Aşina

 Ə.Əliyev adına ADHTİ  30
 17.12.19  15:00-17:00  İnsultların müalicəsinə müasir yanaşma

1. "İnsultdan sonrakı hərəki reabilitasiya"

 Prof. Natan Bornşteyn 

2. "Klinik halların müzakirəsi"

Prof. Rövşən Həsənov

 Ə.Əliyev adına ADHTİ  30
 21.12.19  10:00-12:00  Ağrı

 Rimma Geller,

Zəhra Vəzirova,

Vaqif Yaqubov

 1. "Onurğa əməliyyatı bel ağrısı problemini həll etmədi"

2. "Bel ağrısı – ağrı klinikasına müraciətin ən çox rast gəlinən səbəbi"

3. "Klinik hallar – ağrının müştərək təbiətli olması hadisəsi"

 4. "IMS texnikası miofassial ağrıların müalicəsinin bir seçimi kimi"

5. "US naviqasiya ilə ağrının müalicə proseduraları"

 Milli Onkologiya Mərkəzi  25