"EPNS" Tədris kursları, 19-20 Dekabr 2024

Seminarlar, 20 Dekabr 2024

(Video-kliplər, fotoşəkillər və Birləşmiş Krallıqda baş verən hadisələr ilə bağlı müzakirələr) 

  19 Dekabr 2024 20 Dekabr 2024
08:00-09:00     Qeydiyyat  
09:00-09:30 Açılış mərasimi 09:00-10:00    

1-ci seminar: Fokal epilepsiyalar 

Prof. Finbar O'Kallaqan

09:30-10:30

1-ci mühazirə: İnfantil spazmlar (uşaqlarda erkən yaşında qıcolmalar)

– etiologiya, müalicə, nəticə 

Prof. Finbar O'Kallaqan

10:00-11:00

2-ci seminar: İnsult və epilepsiya 

Prof. Finbar O'Kallaqan

 

10:30-11:00    Qəhvə fasiləsi 11:00-11:30 Qəhvə fasiləsi
11:00-12:00

2-ci mühazirə: mTORopatiyalar və epilepsiya 

Prof. Finbar O'Kallaqan

 

11:30-12:30

3-cü seminar: Körpəlik epilepsiyaları 

Prof. Finbar O'Kallaqan

 

12:00-13:00

3-cü mühazirə:  Refraktor epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarda ketogen pəhriz müalicəsi

Dr. Nailə İsmayılova

12:30-13:30

4-cü seminar: Neyroiltihab pozuntuları

Dr. Jan-Pyer Lin

13:00-14:00 Nahar 13:30-14:30 Nahar
14:00-15:00

1-ci mühazirə - Uşaqlarda hərəkət pozuntularının genetikası 

Dr. Jan-Pyer Lin

14:30-15:30

5-ci seminar: Neyroloji yerimə pozuntuları

(video-kliplər, fotoşəkillər, hadisələrin müzakirəsi)

Dr. Jan-Pyer Lin

 

15:00-16:00

2-ci mühazirə - Hərəkət pozuntularının idarə olunmasının ümumi prinsipləri

Dr. Jan-Pyer Lin

15:30-16:30

6-cı seminar: Neyroensefalopatiyalar 

Dr. Jan-Pyer Lin

16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi 16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi
16:30-17:30

3-cü  mühazirə: Hərəkət pozuntularında neyromodulyasiya

 Dr Jan-Pyer Lin

17:00-17:20

Yekun “EPNS” təqdimatı 

Dr. Nailə İsmayılova