"EPNS" Tədris kursları, 19-20 Dekabr 2019

Seminarlar, 20 Dekabr 2019

(Video-kliplər, fotoşəkillər və Birləşmiş Krallıqda baş verən hadisələr ilə bağlı müzakirələr) 

  19 Dekabr 2019  20 Dekabr 2019 
08:00-09:00     Qeydiyyat  
09:00-09:30 Açılış mərasimi  09:00-10:00     1-ci seminar: Fokal epilepsiyalar (Prof. Finbar O'Kallaqan)
09:30-10:30

1-ci mühazirə: İnfantil spazmlar (uşaqlarda erkən yaşında qıcolmalar)

– etiologiya, müalicə, nəticə (Prof. Finbar O'Kallaqan)

10:00-11:00

2-ci seminar: İnsult və epilepsiya (Prof. Finbar O'Kallaqan)

 

10:30-11:00    Qəhvə fasiləsi 11:00-11:30 Qəhvə fasiləsi
11:00-12:00

2-ci mühazirə: mTORopatiyalar və epilepsiya (Prof. Finbar O'Kallaqan)

 

11:30-12:30

3-cü seminar: Körpəlik epilepsiyaları (Prof. Finbar O'Kallaqan)

 

12:00-13:00

3-cü mühazirə:  Refraktor epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarda ketogen pəhriz müalicəsi

(Dr. Nailə İsmayılova)

12:30-13:30 4-cü seminar: Neyroiltihab pozuntuları (Dr. Jan-Pyer Lin)
13:00-14:00 Nahar 13:30-14:30 Nahar
14:00-15:00 1-ci mühazirə - Uşaqlarda hərəkət pozuntularının genetikası (Dr. Jan-Pyer Lin) 14:30-15:30

5-ci seminar: Neyroloji yerimə pozuntuları

(video-kliplər, fotoşəkillər, hadisələrin müzakirəsi)(Dr. Jan-Pyer Lin)

 

15:00-16:00

2-ci mühazirə - Hərəkət pozuntularının idarə olunmasının ümumi prinsipləri

(Dr. Jan-Pyer Lin)

15:30-16:30 6-cı seminar: Neyroensefalopatiyalar (Dr. Jan-Pyer Lin)
16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi 16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi
16:30-17:30 3-cü  mühazirə: Hərəkət pozuntularında neyromodulyasiya (Dr Jan-Pyer Lin) 17:00-17:20 Yekun “EPNS” təqdimatı (Dr. Nailə İsmayılova)