18 Dekabr 2019

Azərbaycan Nevroloqlarının 7-ci Konfransı

Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı

  ZAL I ZAL II
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30 Açılış
09:30-10:00

Dağınıq skleroz - Prof. Rəna Şirəliyeva

Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
10:00-10:30

Baş ağrı - Prof. Məsud Aşina 

Neonatal dövr xəstəlikləri
10:30-11:00

Yuxu pozulmaları - Prof. Rövşən Həsənov

Müayinə metodları
11:00-11:30

Qəhvə fasiləsi

11:30-12:00

Neyroradiologiya - Prof. Ahmet Memiş

Uşaqlarda miqrenin diaqnostika və müalicəsi - Prof. Məsud Aşina 
12:00-12:30

Neyrotravmatologiya - Prof. İlqar Qasımov

Uşaq serebral iflici
12:30-13:00

Epilepsiya

 
13:00-13:30

Neyroreabilitasiya - Prof. Sədaqət Hüseynova

Müalicə
13:30-14:30

Nahar fasiləsi

14:30-15:00

İnsult (Ürək və Beyin) - Prof. Tofiq Cahangirov

İrsi xəstəliklər 
15:00-15:30

Psixiatriya - Prof. Nadir Əliyev

Miopatiyalar
15:30-16:00 Neyrooftalmologiya Fakomatozlar
16:00-16:30 Neyrootlogiya  

 

 

19 Dekabr 2019

                                              Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi 

  ZAL I ZAL II 
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30

Açılış mərasimi - Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Məsud Aşina

09:30-10:30

Dağınıq skleroz (DS)

 1. Dağınıq skleroz xəstəliyinin gedişatı -  Prof. Rəna Şirəliyeva
 2. Dağınıq skleroz xəstəliyinin diferensial diaqnozu -  Prof. Hüsnü Əfəndi
 3. Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi
 
10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi

11:00-12:00

Master Class

Dağınıq skleroz (klinik halların müzakirəsi)

Spikerlər: Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Hüsnü Əfəndi

 
12:00-13:00

Nahar fasiləsi

13:00-14:00

Uşaq nevrologiyası

 1. Neonatal qıcolma - Prof. Aytən Məmmədbəyli
 2. Lizosom “toplanma” xəstəlikləri
 3. Uşaqlarda Dağınıq Skleroz

Neyrocərrahiyyə

 1. İnsult - Prof. Ahmet Memiş
 2. Neyro-onkologiya - Tural Rəhimli
 3. Neyro-travmatologiya - Kamil Eyvazov
14:00-14:30

Qəhvə fasiləsi

14:30-15:30

Beyin qan dövranı xəstəlikləri

 1. Gürcüstanda insult üzrə informasiya bankı - Prof. Zaza Katsarava
 2. İnsultun müalicəsi - Prof. Eduard Yakupov
 3. İnsultdan sonrakı dövrdə reabilitasiya - Prof. Natan Bornşteyn
 
15:30-16:30    

Master Class
İnsult (klinik halların müzakirəsi)
Spikerlər:
Prof. Zaza Katsarava, Prof. Natan Bornşteyn, Prof. Ahmet Memiş Prof. Eduard Yakupov

 

20 Dekabr 2019

                                                    Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi

  ZAL I ZAL II
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-10:00        

Baş ağrıları

 1. Miqren və kalster baş ağrılarının diaqnostikası (BBC-nin təsnifatı) - Prof. Rövşən Həsənov
 2. Miqren və kalster baş ağrılarının patogenezində açar siqnal mollekulları - Prof. Məsud Aşina
 3. Miqren və kalster baş ağrılarının müalicəsində monoklonal anticisimlər - Prof. Məsud Aşina
 
10:00-10:30

Qəhvə fasiləsi

10:30-11:30 Master Class
Baş ağrısı (klinik halların müzakirəsi)
Spikerlər:
Prof. Rövşən Hasanov, Prof. Məsud Aşina , Prof. Zaza Katsarava
 
11:30-12:30

Nahar fasiləsi

12:30-13:30

Neyroradiologiya

 1. DS
 2. İnsult
 3. Nadir nevroloji xəstəliklərin diaqnostikası 

Nevrologiya və psixiatriya 

 1. Panik hücumlar
 2. Psixomotor tutmaların diaqnostikası və terapiyası - Prof. Nadir Əliyev
 3. Depressiya
13:30-14:00

Qəhvə fasiləsi

14:00-15:00

Epilepsiya

 1. Neonatal qıcolma
 2. Epilepsiya və hamiləlik
 3. Epilepsiyanın müalicəsi

Satellit simpozium (Takeda) 

İnsultun müalicəsi - Prof. Eduard Yakupov

15:00-15:30                 Master Class
Epilepsiya (diaqnostik vizualizasiya)
Spikerlər

Satellit simpozium (Arterium)

Lumboishialgiya - Prof. Oros M. M.

 

“EPNS” Tədris kursları, 19-20 Dekabr 2019                                                                                                                                                                                   

Seminarlar, 19 Dekabr 2019

(video-kliplər, fotoşəkillər və Birləşmiş Krallıqda baş verən  hadisələr ilə bağlı müzakirələr)

19 dekabr 2019

20 dekabr 2019 

08:00-09:00               

Qeydiyyat 

09:00-09:30 Açılış mərasimi 09:00-10:00

1-ci seminar: Fokal epilepsiyalar (Prof. Finbar O'Kallaqan)

09:30-10:30

1-ci mühazirə: İnfantil spazmlar (uşaqlarda erkən yaşında qıcolmalar)

– etiologiya, müalicə, nəticə (Prof. Finbar O'Kallaqan)

10:00-11:00              

2-ci seminar: İnsult və epilepsiya (Prof. Finbar O'Kallaqan)

10:30-11:00 Qəhvə fasiləsi 11:00-11:30

Qəhvə fasiləsi

11:00-12:00 2-ci mühazirə: mTORopatiyalar və epilepsiya (Prof. Finbar O'Kallaqan) 11:30-12:30

3-cü seminar: Körpəlik epilepsiyaları (Prof. Finbar O'Kallaqan)

12:00-13:00

3-cü mühazirə:  Refraktor epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarda ketogen pəhriz müalicəsi

(Dr. Nailə İsmayılova)

12:30-13:30

4-cü seminar: Neyroiltihab pozuntuları (Dr. Jan-Pyer Lin)

13:00-14:00

Nahar 13:30-14:30 Nahar
14:00-15:00 1-ci mühazirə - Uşaqlarda hərəkət pozuntularının genetikası (Dr. Jan-Pyer Lin) 14:30-15:30

5-ci seminar: Neyroloji yerimə pozuntuları

(video-kliplər, fotoşəkillər, hadisələrin müzakirəsi) (Dr. Jan-Pyer Lin)

15:00-16:00 2-ci mühazirə - Hərəkət pozuntularının idarə olunmasının ümumi prinsipləri (Dr. Jan-Pyer Lin) 15:30-16:30

6-cı seminar: Neyroensefalopatiyalar (Dr. Jan-Pyer Lin)

16:00-16:30

Qəhvə fasiləsi

16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi
16:30-17:30 3-cü  mühazirə: Hərəkət pozuntularında neyromodulyasiya (Dr Jan-Pyer Lin) 17:00-17:20

Yekun “EPNS” təqdimatı (Dr. Nailə İsmayılova)