18 Dekabr 2019

 

Azərbaycan Nevroloqlarının 7-ci Konfransı

 

Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı

  Şərq zalı II Şərq zalı I
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30 Açılış
09:30-09:50

"Azərbaycan nevrologiyasının dünəni, bugünü və sabahı" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

09:50-10:10

"Miqrenin patofiziologiyasında KATF kanallarının rolu"

 Prof. Məsud Aşina 

10:10-10:30

"Epilepsiyanın terapevtik effektivliyinin kontrolu və proqnozlaşdırılması ilə multidissiplinar instrumental diaqnostikası"

 Prof. Nadejda Korolyova 

10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi

11:00-11:20

"Onurğa beyninin damar malformasiyaları: radioloji diaqnostika və endovaskulyar müalicə" 

Prof. Ahmet Memiş

Aytən Məmmədbəyli (salamlama)

"Uşaqlarda miqrenin diaqnostika və müalicəsi" 

 Prof. Məsud Aşina

11:20-11:40

"Karotid arteriya stenozunun müalicəsi" 

Prof. Natan Bornşteyn

"Uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin neoplastik xəstəlikləri və onların cərrahi mealicəsi"

  Azər Əkbərov

11:40-12:00

"Yuxu pozulmalarının müalicə prinsipləri"

Prof. Rövşən Həsənov

"Uşaqlarda ürəyin kiçik inkişaf  anomaliyalarının nevroloji aspektləri"

Prof. İbrahim İsayev

12:00-12:20

"Lokal distoniyaların müalicəsində botulinoterapiyanın tətbiqi" 

Prof. Sədaqət Hüseynova

"İnkişaf geriliyi olan uşaq pediatr gözü ilə"

Dos. Nigar Sadiyeva

12:20-12:40

"Arterial hipertenziya - qulaqcıq fibrillyasiyasının əsas risk amili"

Prof. Tofiq Cahangirov

"MSS-nin şişləri ilə əlaqədər fakomatozlar və genetik sindromlar zamanı neyrovizualizasiya"

Prof. Ahmet Memiş

12:40-13:00

"Psixomotor tutmaların diaqnostikası və terapiyası" 

Prof. Zəfər Əliyev

"Pre-, perinatal ensefalopatiya keçirmiş uşaqlarda "akkomodasiya spazmı"-nın yaranma və transformasiyasında adrenoxonergik əlaqələrin korrelyasiya xüsusiyyətləri"

Sevinc Salmanova 

13:00-14:00 Nahar Fasiləsi
14:00-14:20

"Narahat ayaqlar sindromu"

Dos. Nərgiz Hüseyinoğlu

"Uşaqlarda epilepsiya və epileptik sindromların müasir təsnifatı"

Prof. Marjan Lepesova

14:20-14:40

"Qırtlaq ifliclərinin müalicəsinə müasir yanaşma"

Prof. Nazim Hüseynov

"Uşaqlarda yuxu hərəki fenomenlərinin diferensiasiyası"

Prof. Rövşən Həsənov

14:40-15:00

"Psevdo-psevdo-Foster-Kennedi sindromu"

Hidayətzadə Sevda

"Uşaq serebral iflicinin prenatal diaqnostikası"

Azər Fərəc

15:00-15:20

"Onurğa sütunu sınıqları və nevroloji ağırlaşmaları"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov

"Neonatal qıcolmalar"

Altınşaş Jaksıbayeva 

15:20-15:40

"Talamik şişlərin cərrahiyyəsi. Rezeksiya yoxsa biopsiya"

Tural Rəhimli

"Neyronal ceroid lipofussinozun gedişinin xüsusiyyətləri"

Prof. Kursad Aydın

15:40-16:00

"Üzvi mənşəli (epileptik) şəxsiyyət dəyişiklikləri"

Prof. Nadir Əliyev

"Pediatrik onurğa deformasiyaları və müalicəsi"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov 

16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi
16:30-16:50

"Belin aşağı hissəsində ağrı zamanı miofassiotomiya və manual terapiyanın tətbiqinin alqoritmi"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov

"Yenidoğulmuşlarda MSS-nin zədələnməsinin immunoloji amilləri"

Nailə Rəhimova 

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 19 dekabr 2019 

                         
  Şərq zalı II  Xocasən zalı Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30

Açılış mərasimi

 Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Məsud Aşina

09:30-10:30

"Dağınıq skleroz (DS)"

1. "Dağınıq skleroz xəstəliyinin diferensial diqnostikası" Prof. Rəna Şirəliyeva

2. "Dağınıq sklerozun immunopatologiyası" Prof. Munire Kılınc 

3. "Dağınıq sklerozun müalicəsi və müalicənin effektivliyinin təqibi" Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:00-12:00

Master Class

"Dağınıq skleroz (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Hüsnü Əfəndi, Prof. Munire Kılınc

   
12:00-13:00

Beyin qan dövranı xəstəlikləri

1. "Gürcüstan Respublikasında insult xidmətinin yaradılması - 5 illik təcrübə"

Prof. Zaza Katsarava

2. "İnsultun atipik təzahürləri"

Prof. Rövşən Həsənov 

3. "İnsultdan sonrakı hərəki reabilitasiya"

Prof Natan Bornşteyn

 

Arterium (40 dəqiqə)

"Radikulopatiyaların müalicəsi: tarix, indiki vəziyyət və gələcək"

Prof. Mixail Oros

13:00-14:00

Nahar fasiləsi

14:00-15:00

Master Class

"Beyin qan dövranı xəstəlikləri (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Natan Bornşteyn, Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Zaza Katsarava

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Sona Əliyeva

Mədinə Vahabova

Sevinc Salmanova 

İlahə Əzizova

 

 

15:00-16:00

Epilepsiya 

1. "Şüa diaqnostikası həkiminin praktikasında epilepsiyanın fokal forması zamanı dual və multifokal zədələnmələr"

t.ü.f.d. Darya Rudenko

2. "Epilepsiya zamanı baş beyinin damar xəstəliklərinin və malformasiyalarının diaqnostikasında MRT müayinəsinin imkanları"

Dmitriy Bondarçuk 

3. "Uşaq və böyük nevroloqunun praktikasında yuxu pozulmaları"

Pavel Puşnoy

Genetik nevroloji xəstəliklər

1. "Mukopolisaxaridoz: klinika, diaqnostika, müalicə, genetika"

Dos. Elxan Rəsulov

2. "Qazax populyasiyasında DMD gen mutasiyasının müxtəlif tiplərin genetik interpretasiyası"

t.ü.f.d. Dinmukhamed Ayaganov 

3. "Qazaxıstanda DMD-mim klinik-genetik heterogenliyi"

Baxıtkul Mirzaliyeva

 
16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
16:30-17:30   

Neyrocərrahiyyə

1. "Beyin damarlarının anevrizmaları zamanı neyrocərrahimüalicə"

t.ü.f.d. Ruslan Pişanov 

2. "Kraniofaringiomada cərrahi yanaşma. Radikal rezeksiyanı təmin etmək və ağırlaşmaları azaltmaq üçün uyğun cərrahi koridorun seçilməsi. Endoskopik və mikroskopik cərrahiyyənin müqayisəsi"

Uzm. Dr. Tural Rəhimli 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Nərgiz Məmmədova

Mərziyyə Məmmədova

Leyla Rəhimova

Səltənət Ağayeva

İsmayıl Qarayev

 

 

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 20 dekabr 2019 

                       
  Şərq zalı II Xocasən zalı Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-10:00

Baş ağrıları

1."Miqren və klaster baş ağrılarıın diaqnostikası(BBC-nin təsnifatı)" 

Prof. Rövşən Həsənov

2. "Miqren və klaster baş ağrılarının patogenezində açar siqnal mollekulları"

 Prof. Məsud Aşina

3. "Miqren və klaster baş ağrılarının müalicəsində monoklonal anticisimlər"

Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:00-11:00

Master Class

"Baş ağrıları (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Məsud Aşina, Prof. Zaza Katsarava

   
11:00-11:30

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:30-12:30

Neyroradiologiya 

"Hipofiz və parasellar regiona multidissiplinar yanaşma: klinik hadisələrin interaktiv müzakirəsi"

Moderatorlar: Prof. Ahmet Memiş, Uzm. Dr. Ağakişi Yahyayev, Uzm. Dr. Azər Əkbərov

 

Takeda (1 saat)

"İnsultun müalicəsi"

Prof. Eduard Yakupov 

12:30-13:30

Nevrologiya və psixiatriya

1. "Neyropsixiatriya: sinir xəstəliklərinin klinikasında psixopatoloji sindromlar"

Prof. Teymur Qafarov

2. "Funksional" pasiyent - nevroloq üçün mürəkkəb məsələ"

Prof. Eduard Yakupov

3. "XBT-11-in psixiki və davranış pozuntular bölməsində təklif olunan dəyişiklər"

Prof. Fuad İsmayilov

4. "Panik pozulmalar: XXI əsrin problemi"

Prof. Mixail Oros 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Aygün Quliyeva

Mehriban Məmmədova

Aydın Mirzəyev

Almaz Səfərova

Ever (20 dəqiqə)

"İnsult zamanı müalicə: sübutlu təbabət baxımından neyroproteksiya"

Prof. Baxtiyor Qafurov

 

13:30-14:30 Nahar fasiləsi
14:30-15:30

Nadir nevroloji xəstəliklər

1. "Uşaq və böyüklərdə mitoxondial xəstəliklər zamanı mərkəzi sinir sisteminin anomaliyaları"

Prof. Josef Finsterer

2. "FAST" - MRT zamanı nadir spesifik simptomokompleks"

t.ü.f.d. Yunis Əfəndiyev

İnsult I

1. "Təkrar insultun profilaktikasının müasir konsepsiyası"

Prof. Anatoliy Fedin

2. "İşemik insultun neyroprotektiv müalicəsinin rolu və yeri"

Akmaral İzbasarova

 
15:30-16:30

İnsult II

1. "İlkin və təkrar insult:klinik-patogenikmünasibət"

Prof. Baxtiyor Qafurov

2. "Daşkənt şəhərində insult registri və reabilitasiyanın müasir aspektləri"

Prof. Elbek Mircurayev

3. "Baş beyinin xroniki işemiyası olan xəstələrdə koqnitiv pozulmalar"

Prof. Erkin Nurgujayev

Alqologiya 

1. "Ağrı və ağrı zamanı biz nə edə bilərik? Multidissiplinar ağrı klinikası"

Rimma Geller

2. "Miofassial ağrı sindromunun müalicəsinin veriasiyaları"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov

3. "Ağrının müalicəsi zamanı invaziv müdaxilələr"

Rimma Geller

 
16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
17:00-18:00

Ürək və Beyin

1. "Kardionevrologiya: komorbidliyin əsasları və profilaktika strategiyası"

Prof. Mehman Məmmədov

2. "Qulaqcıq fibrillyasiyası və insult riski"

Prof. Tofiq Cahangirov

3. "Kardiogen insultların xüsusiyyətləri"

Prof. Rövşən Həsənov

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Ülkər Əsədova

Aygün Məmmədova

Arzu Əliyeva

Rahim Əliyev

 

 

 

 

"EPNS" Tədris kursları, 19-20 Dekabr 2019

Seminarlar, 20 Dekabr 2019

(Video-kliplər, fotoşəkillər və Birləşmiş Krallıqda baş verən hadisələr ilə bağlı müzakirələr) 

  19 Dekabr 2019
(Şərq zalı I)
20 Dekabr 2019
(Şərq zalı I)
08:00-09:00 Qeydiyyat  
09:00-09:30 Açılış mərasimi  09:00-10:00 

Workshop 1: Focal epilepsies

Prof. Finbar O'Kallaqan

09:30-10:30

1-ci mühazirə: İnfantil spazmlar

(uşaqlarda erkən yaşında qıcolmalar)

– etiologiya, müalicə, nəticə

 Prof. Finbar O'Kallaqan

10:00-11:00

Workshop 2: Stroke and epilepsy

 Prof. Finbar O'Kallaqan 

10:30-11:00 Qəhvə fasiləsi 11:00-11:30 Qəhvə fasiləsi
11:00-12:00

2-ci mühazirə: mTORopatiyalar və epilepsiya
 Prof. Finbar O'Kallaqan

11:30-12:30

3-cü seminar: Körpəlik epilepsiyaları

Prof. Finbar O'Kallaqan

12:00-13:00

3-cü mühazirə:  Refraktor epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarda ketogen pəhriz müalicəsi
Dr. Nailə İsmayılova

12:30-13:30

4-cü seminar: Neyroiltihab pozuntuları 

Dr. Jan-Pyer Lin

13:00-14:00 Nahar 13:30-14:30 Nahar
14:00-15:00

1-ci mühazirə - Uşaqlarda hərəkət pozuntularının genetikası 

Dr. Jan-Pyer Lin

14:30-15:30

5-ci seminar: Nevroloji yerimə pozuntuları

(video-kliplər, fotoşəkillər, hadisələrin müzakirəsi)
Dr. Jan-Pyer Lin

15:00-16:00

2-ci mühazirə - Hərəkət pozuntularının idarə olunmasının ümumi prinsipləri
(Dr. Jan-Pyer Lin)

15:30-16:30

6-cı seminar: Neyroensefalopatiyalar 

Dr. Jan-Pyer Lin

16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi 16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi
16:30-17:30 3-cü  mühazirə: Hərəkət pozuntularında neyromodulyasiya 
Dr Jan-Pyer Lin
17:00-17:20

Yekun “EPNS” təqdimatı 

Dr. Nailə İsmayılova