18 Dekabr 2019

 

Azərbaycan Nevroloqlarının 7-ci Konfransı

 

Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı

  Şərq zalı II Şərq zalı I
08:00-10:00 Qeydiyyat
10:00-11:00

Açılış

"Azərbaycan nevrologiyasının dünəni, bugünü və sabahı"

Prof. Rəna Şirəliyeva

11:00-11:20

"Miqrenin patofiziologiyasında KATF kanallarının rolu"

 Prof. Məsud Aşina 

11:20-11:40

"Epilepsiyanın terapevtik effektivliyinin kontrolu və proqnozlaşdırılması ilə multidissiplinar instrumental diaqnostikası"

 Prof. Nadejda Korolyova 

11:40-12:10

Qəhvə fasiləsi

12:10-12:30

"Onurğa beyninin damar malformasiyaları: radioloji diaqnostika və endovaskulyar müalicə" 

Prof. Ahmet Memiş

Aytən Məmmədbəyli (salamlama)

"Uşaqlarda miqrenin diaqnostika və müalicəsi" 

 Prof. Məsud Aşina

12:30-12:50

"Karotid arteriya stenozunun müalicəsi" 

Prof. Natan Bornşteyn

"Uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin neoplastik xəstəlikləri və onların cərrahi mealicəsi"

  Azər Əkbərov

12:50-13:10

"Yuxu pozulmalarının müalicə prinsipləri"

Prof. Rövşən Həsənov

"Uşaqlarda ürəyin kiçik inkişaf  anomaliyalarının nevroloji aspektləri"

Prof. İbrahim İsayev

13:10-13:30

"Lokal distoniyaların müalicəsində botulinoterapiyanın tətbiqi" 

Prof. Sədaqət Hüseynova

"İnkişaf geriliyi olan uşaq pediatr gözü ilə"

Dos. Nigar Sadiyeva

13:30-13:50

"Arterial hipertenziya - qulaqcıq fibrillyasiyasının əsas risk amili"

Prof. Tofiq Cahangirov

"MSS-nin şişləri ilə əlaqədər fakomatozlar və genetik sindromlar zamanı neyrovizualizasiya"

Prof. Ahmet Memiş

13:50-14:10

"Psixomotor tutmaların diaqnostikası və terapiyası" 

Prof. Zəfər Əliyev

"Mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik-işemik zədələnmələrin neyrogenetik aspektləri"

t.ü.e.d., Dos. Nailə Rəhimova  

14:10-15:10 Nahar Fasiləsi
15:10-15:30

"Narahat ayaqlar sindromu"

Dos. Nərgiz Hüseyinoğlu

"Uşaqlarda epilepsiya və epileptik sindromların müasir təsnifatı"

Prof. Marjan Lepesova

15:30-15:50

"Qırtlaq ifliclərinin müalicəsinə müasir yanaşma"

Dos. Ramil Həşimli

"Uşaqlarda yuxu hərəki fenomenlərinin diferensiasiyası"

Prof. Rövşən Həsənov

15:50-16:10

"Sistemli iltihabi proseslərin nevropatiyaların inkişafında mümkün rolunun morfoloji əsasları. İşıq və elektron mikroskopik tədqiqat"

Prof. Eldar Qasımov 

"Uşaq serebral iflicinin prenatal diaqnostikası"

Azər Fərəc

16:10-16:30

"Onurğa sütunu sınıqları və nevroloji ağırlaşmaları"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov

"Neonatal qıcolmalar"

Altınşaş Jaksıbayeva 

16:30-16:50

"Psevdo-psevdo-Foster-Kennedi sindromu"

Sevda Hidayətzadə

"Neyronal ceroid lipofussinozun gedişinin xüsusiyyətləri"

Prof. Kursad Aydın

16:50-17:10

"Epileptik şəxsiyyət dəyişiklikləri və onların terapiyası"

Prof. Nadir Əliyev

"Pediatrik onurğa deformasiyaları və müalicəsi"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov 

17:10-17:40 Qəhvə fasiləsi
17:40-18:00

"Talamik şişlərin cərrahiyəsi. Rezeksiya yoxsa biopsiya"

Tural Rəhimli

"Serebral görmə zədələnmələri olan uşaqlarda limbiko-retikulyar aberrasiyalara nəzərən adreno-xolinergik korrelyasiyaların xüsusiyyətləri"

Sevinc Salmanova 

18:00-18:20

"Belin aşağı hissəsində ağrı zamanı miofassiotomiya və manual terapiyanın tətbiqinin alqoritmi"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov

"Neonatal qıcolmaların menecmenti"

Prof. Aytən Məmmədbəyli

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 19 dekabr 2019 

                         
  Şərq zalı II  Xocasən zalı Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30

Açılış mərasimi

 Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Məsud Aşina

09:30-10:30

"Dağınıq skleroz (DS)"

1. "Dağınıq skleroz xəstəliyinin diferensial diqnostikası" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

2. "Dağınıq sklerozun immunopatologiyası"

 Prof. Munire Kılınc 

3. "Dağınıq sklerozun müalicəsi və müalicənin effektivliyinin təqibi"

Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:00-12:00

Master Class

"Dağınıq skleroz (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Hüsnü Əfəndi, Prof. Munire Kılınc

   
12:00-13:00

İnsult I

1. "Gürcüstan Respublikasında insult xidmətinin yaradılması - 5 illik təcrübə"

Prof. Zaza Katsarava

2. "İlkin və təkrar insult: klinik-patogenetik münasibət"

Prof. Baxtiyor Qafurov

3. "İnsultun atipik təzahürləri"

Prof Rövşən Həsənov

 

Arterium (40 dəqiqə)

"Radikulopatiyaların müalicəsi: tarix, indiki vəziyyət və gələcək"

Prof. Mixail Oros

13:00-14:00

Nahar fasiləsi

14:00-15:00

Master Class

İnsult (klinik halların müzakirəsi)

Moderatorlar: Prof. Baxtiyor Qafurov, Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Zaza Katsarava

Gənc alimlərin elmi işlərin nəticələri 

1. "Yeniyetmələrdə epilepsiya ilə komorbid depressiyanın müalicəsində antidepressantların tətbiqi"

Sona Əliyeva

2. "Uşaq serebral iflici olan uşaqlarda epilepsiyanın həyat keyfiyyətinə təsiri"

Mədinə Tağıyeva

3. "Nevroloji praktikada psixoterapevtik yardım"

Səyyarə Həsənli 

4. "2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində beynin qan dövranının kəskin pozuntularının gedişatının və müalicəsinin analizi və proqnozu"

Sevinc Salamova 

5. "Uşaqlarda İİV infeksiyasının nevroloji əlamətləri"

Saida Saidxocayeva 

 

 

15:00-16:00

Epilepsiya 

1. "Şüa diaqnostikası həkiminin praktikasında epilepsiyanın fokal forması zamanı dual və multifokal zədələnmələr"

t.ü.f.d. Darya Rudenko

2. "Epilepsiya zamanı baş beyinin damar xəstəliklərinin və malformasiyalarının diaqnostikasında MRT müayinəsinin imkanları"

Dmitriy Bondarçuk 

3. "Uşaq və böyük nevroloqunun praktikasında yuxu pozulmaları"

Pavel Puşnoy

Genetik nevroloji xəstəliklər

1. "Mukopolisaxaridoz: klinika, diaqnostika, müalicə, genetika"

Prof. Elxan Rəsulov

2. "Qazax populyasiyasında DMD gen mutasiyasının müxtəlif tiplərin genetik interpretasiyası"

t.ü.f.d. Dinmukhamed Ayaganov 

3. "Qazaxıstanda DMD-mim klinik-genetik heterogenliyi"

Baxıtkul Mirzaliyeva

 
16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
16:30-17:30   

İnsult II

1. "Vaskulyar demensiyanın klinik və parogenetik aspektləri və müalicəsinin optimizasiyası problemləri"

Prof. Yakutxon Madjidova

2. "Daşkənt şəhərində insult registri və reabilitasiyanın müasir aspektləri"

Prof. Elbek Mircurayev

3. "Beyin damarlarının anevrizmaları zamanı neyrocərrahi müalicə"

t.ü.f.d. Ruslan Pişanov 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

 1. "Qadınlarda kardiogen etiologiyalı insultların klinik xüsusiyyətləri"

Nərgiz Məmmədova

2. "İnsultdan sonraki xəstələrin neyroreabilitasiyası: koqnitiv, neyrofizioloji və klinik göstəricilərin kəmiyyət və keyfiyyət analizi"

Mərziyyə Məmmədova

3. "Düşen irsi əzələ distrofiyası olan pasiyentlərdə distrofin geninin molekulyar-genetik tədqiqi"

Səltənət Ağayeva 

4. "Hipoksik-işemik ensefalopatiyası olan yenidoğulmuşlarda infraqırmızı spektroskopiya"

Leyla Rəhimova

5. "Servikal diskogen kompressiya zamanı cərrahi müdaxilələrin nəticələrinə təsir edən amillər" 

İsmayıl Qarayev

 

 

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 20 dekabr 2019 

                       
  Şərq zalı II Xocasən zalı Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-10:00

Baş ağrıları

1. "Miqren və klaster baş ağrılarıın diaqnostikası(BBC-nin təsnifatı)" 

Prof. Rövşən Həsənov

2. "Miqren və klaster baş ağrılarının patogenezində açar siqnal mollekulları"

 Prof. Məsud Aşina

3. "Miqren və klaster baş ağrılarının müalicəsində monoklonal anticisimlər"

Prof. Zaza Katsarava 

   
10:00-11:00

Master Class

"Baş ağrıları (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Məsud Aşina, Prof. Zaza Katsarava

   
11:00-11:30

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:30-12:30

Neyroradiologiya 

"Hipofiz və parasellar regiona multidissiplinar yanaşma: klinik hadisələrin interaktiv müzakirəsi"

Moderatorlar: Prof. Ahmet Memiş, Uzm. Dr. Ağakişi Yahyayev, Uzm. Dr. Azər Əkbərov

 

Takeda (1 saat)

"İnsult: problemlər və onların həlləri, angionevrologiyanın "ağrılı nöqtələri" "

Prof. Eduard Yakupov 

12:30-13:30

Nevrologiya və psixiatriya

1. "Neyropsixiatriya: sinir xəstəliklərinin klinikasında psixopatoloji sindromlar"

Prof. Teymur Qafarov

2. "Funksional" pasiyent - nevroloq üçün mürəkkəb məsələ"

Prof. Eduard Yakupov

3. "XBT-11-in psixiki və davranış pozuntular bölməsində təklif olunan dəyişiklər"

Prof. Fuad İsmayilov

4. "Panik pozulmalar: XXI əsrin problemi"

Prof. Mixail Oros 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

1. "Uşaq serebral iflici və yanaşı xəstəliklər"

Mehriban Məmmədova 

2. "Dağınıq Skleroz zamanı atrofiyanın morfometrik markerləri"

Aydın Mirzəyev

3. "Neonatal qıcolmalara müasir yanaşma"

Almaz Səfərova

4. "Onurğa beyninin sinirinin hissi qanqlionunun kapsulunun təşkilində iştirak edən fibrilyar strukturların elektron mikroskopik xarakteristikası"

Aygün Əliyarbəyova

5. "Qıcolması olan yenidoğulanlarda klinik-immunoloji status"

Gülsüm Qurbanova 

Ever (20 dəqiqə)

"İnsult zamanı müalicə: sübutlu təbabət baxımından neyroproteksiya"

Prof. Baxtiyor Qafurov

 

13:30-14:30 Nahar fasiləsi
14:30-15:30

Nadir nevroloji xəstəliklər

1. "Uşaq və böyüklərdə mitoxondial xəstəliklər zamanı mərkəzi sinir sisteminin anomaliyaları"

Prof. Josef Finsterer

2. "FAST" - MRT zamanı nadir spesifik simptomokompleks"

t.ü.f.d. Yunis Əfəndiyev

3. "Hantinqton xəstəliyi: klinik təqdimat və müalicədə yeniliklər"

Dos Nərgiz Hüseyinoğlu

Alqologiya 

1. "Ağrı və ağrı zamanı biz nə edə bilərik? Multidissiplinar ağrı klinikası" Rimma Geller 

Prof. Rima Geller

2. "Miofassial ağrı sidromunun müalicəsinin variasiyaları"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov 

3. "Ağrının müalicəsi zamanı invaziv müdaxilələr"

Rimma Geller

 
15:30-16:30

İnsult III

1. "Təkrar insultun profilaktikası"

Prof. Anatoliy Fedin

2. "Baş beyinin xroniki işemiyası olan xəstələrdə koqnitiv pozulmalar"

Prof. Erkin Nurgujayev

3. "İşemik insultun neyroprotektiv müalicəsinin rolu və yeri"

Akmaral İzbasarova  

Nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

1. "Krainiofaringiomada cərrahi yanaşma. Radikal rezeksiyanı təmin etmək və ağırlaşmaları azaltmaq üçün uyğun cərrahi koridorun seçilməsi. Endoskopik və mikroskopik cərrahiyənin müqayisəsi"

Uzm. Dr. Tural Rəhimli

2. "Onurğa sütunu sınıqları və nevroloji ağırlaşmaları" 

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov 

3. "Stresə davamsız zülalsız qida ilə qidalandırılan ağ siçovulların baş beyin yarımkürələrinin orbital qabığında yerləşən sinir hüceyrələrinin ultrastruktur xarakteristikası"

Prof. Eldar Qasımov 

4. "Radiasiyanın kiçik dozaları və koqnitiv pozulmalar: mif və ya reallıq?"

t.e.d. Saule Turuspekova

 
16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
17:00-18:00

Ürək və Beyin

1. "Kardionevrologiya: komorbidliyin əsasları və profilaktika strategiyası"

Prof. Mehman Məmmədov

2. "Qulaqcıq fibrillyasiyası və insult riski"

Prof. Tofiq Cahangirov

3. "Kardiogen insultların xüsusiyyətləri"

Prof. Rövşən Həsənov

Nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

1. "Bakı əhalisi arasında dağınıq sklerozun epidemioloji və klinik xüsusiyyətləri"

Aygün Quliyeva 

2. "Epilepsiyalı xəstələrin həyat keyfiyyəti"

Ülkər Əsədova

3. "Bətndaxili infeksiya ilə doğulan uşaqlarda mərkəzi sinir sistemi zədələnmələrinin uzaq nəticələri"

Aygün Məmmədova 

4. "Pompe xəstəliyi"

Arzu Əliyeva

5. "Azərbaycanda dağınıq sklerozun epidemiologiyası (ilkin nəticələri)"

Rahim Əliyev

 

 

 

 

"EPNS" Tədris kursları, 19-20 Dekabr 2019

Seminarlar, 20 Dekabr 2019

(Video-kliplər, fotoşəkillər və Birləşmiş Krallıqda baş verən hadisələr ilə bağlı müzakirələr) 

  19 Dekabr 2019
(Şərq zalı I)
20 Dekabr 2019
(Şərq zalı I)
08:00-09:00 Qeydiyyat  
09:00-09:30 Açılış mərasimi  09:00-10:00 

Workshop 1: Focal epilepsies

Prof. Finbar O'Kallaqan

09:30-10:30

1-ci mühazirə: İnfantil spazmlar

(uşaqlarda erkən yaşında qıcolmalar)

– etiologiya, müalicə, nəticə

 Prof. Finbar O'Kallaqan

10:00-11:00

Workshop 2: Stroke and epilepsy

 Prof. Finbar O'Kallaqan 

10:30-11:00 Qəhvə fasiləsi 11:00-11:30 Qəhvə fasiləsi
11:00-12:00

2-ci mühazirə: mTORopatiyalar və epilepsiya
 Prof. Finbar O'Kallaqan

11:30-12:30

3-cü seminar: Körpəlik epilepsiyaları

Prof. Finbar O'Kallaqan

12:00-13:00

3-cü mühazirə:  Refraktor epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarda ketogen pəhriz müalicəsi
Dr. Nailə İsmayılova

12:30-13:30

4-cü seminar: Neyroiltihab pozuntuları 

Dr. Jan-Pyer Lin

13:00-14:00 Nahar 13:30-14:30 Nahar
14:00-15:00

1-ci mühazirə - Uşaqlarda hərəkət pozuntularının genetikası 

Dr. Jan-Pyer Lin

14:30-15:30

5-ci seminar: Nevroloji yerimə pozuntuları

(video-kliplər, fotoşəkillər, hadisələrin müzakirəsi)
Dr. Jan-Pyer Lin

15:00-16:00

2-ci mühazirə - Hərəkət pozuntularının idarə olunmasının ümumi prinsipləri
(Dr. Jan-Pyer Lin)

15:30-16:30

6-cı seminar: Neyroensefalopatiyalar 

Dr. Jan-Pyer Lin

16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi 16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi
16:30-17:30 3-cü  mühazirə: Hərəkət pozuntularında neyromodulyasiya 
Dr Jan-Pyer Lin
17:00-17:20

Yekun “EPNS” təqdimatı 

Dr. Nailə İsmayılova