Konfransın əsas mövzuları

 
  • Dağınıq skleroz
  • İnsult
  • Baş ağrısı
  • Uşaq nevrologiyası
  • Neyrocərrahiyyə
  • Neyrooftalmoloqiya
  • Neyrodegenerativ xəstəliklər
  • Epilepsiya

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 19 dekabr 2019 

                       
  Şərq zalı I Şərq zalı II  Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30

Açılış mərasimi

 Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Məsud Aşina

09:30-10:30

"Dağınıq skleroz (DS)"

"Dağınıq skleroz xəstəliyinin diferensial diqnostikası" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

"Dağınıq sklerozun immunopatologiyası"

 Prof. Munire Kılınc 

"Dağınıq sklerozun müalicəsi və müalicənin effektivliyinin təqibi"

Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:00-12:00

Master Class

"Dağınıq skleroz (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Hüsnü Əfəndi, Prof. Munire Kılınc

   
12:00-13:00

Beyin qan dövranı xəstəlikləri

"Gürcüstan Respublikasında insult xidmətinin yaradılması - 5 illik təcrübə"

Prof. Zaza Katsarava

"İnsultun atipik təzahürləri"

Prof. Rövşən Həsənov 

"İnsultdan sonrakı hərəki reabilitasiya"

Prof Natan Bornşteyn

 

Arterium

"Radikulopatiyaların müalicəsi: tarix, indiki vəziyyət və gələcək"

Prof. Mixail Oros

13:00-14:00

Nahar fasiləsi

14:00-15:00

Master Class

"Beyin qan dövranı xəstəlikləri (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Natan Bornşteyn, Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Zaza Katsarava

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Sona Əliyeva

Mədinə Vahabova

Sevinc Salmanova 

İlahə Əzizova

Gerofarm 

"Serebrovaskulyar xəstəliyin xroniki formaları. Müasir diaqnostika və müalicəsinin alqoritmi"

Prof. Anatoliy Fedin

15:00-16:00

Epilepsiya 

"Şüa diaqnostikası həkiminin praktikasında epilepsiyanın fokal forması zamanı dual və multifokal zədələnmələr"

t.ü.f.d. Darya Rudenko

"Epilepsiya zamanı baş beyinin damar xəstəliklərinin və malformasiyalarının diaqnostikasında MRT müayinəsinin imkanları"

Dmitriy Bondarçuk 

"Uşaq və böyük nevroloqunun praktikasında yuxu pozulmaları"

Pavel Puşnoy

Genetik nevroloji xəstəliklər

"Mukopolisaxaridoz: klinika, diaqnostika, müalicə, genetika"

Dos. Elxan Rəsulova

"Qazax populyasiyasında DMD gen mutasiyasının müxtəlif tiplərin genetik interpretasiyası"

t.ü.f.d. Dinmukhamed Ayaganov 

"Qazaxıstanda distrofinopatiyaların klinik-genetik heterogenliyi"

Baxıtkul Mirzaliyeva

 
16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
16:30-17:30   

Neyrocərrahiyyə

"Beyin damarlarının anevrizmaları zamanı neyrocərrahimüalicə"

t.ü.f.d. Ruslan Pişanov 

"Kraniofaringiomada cərrahi yanaşma. Radikal rezeksiyanı təmin etmək və ağırlaşmaları azaltmaq üçün uyğun cərrahi koridorun seçilməsi. Endoskopik və mikroskopik cərrahiyyənin müqayisəsi"

Uzm. Dr. Tural Rəhimli 

   

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 20 dekabr 2019 

                       
  Şərq zalı I Şərq zalı II  Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-10:00

Baş ağrıları

"Miqren və klaster baş ağrılarıın diaqnostikası(BBC-nin təsnifatı)" 

Prof. Rövşən Həsənov

"Miqren və klaster baş ağrılarının patogenezində açar siqnal mollekulları"

 Prof. Məsud Aşina

"Miqren və klaster baş ağrılarının müalicəsində monoklonal anticisimlər"

Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:00-11:00

Master Class

"Baş ağrıları (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Məsud Aşina, Prof. Zaza Katsarava

   
11:00-11:30

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:30-12:30

Neyroradiologiya 

"Hipofiz və parasellar regiona multidissiplinar yanaşma: klinik hadisələrin interaktiv müzakirəsi"

Moderatorlar: Prof. Ahmet Memiş, Uzm. Dr. Ağakişi Yahyayev, Uzm. Dr. Azər Əkbərov

 

Takeda

"İnsultun müalicəsi"

Prof. Eduard Yakupov 

12:30-13:30

Nevrologiya və psixiatriya

"Neyropsixiatriya: sinir xəstəliklərinin klinikasında psixopatoloji sindromlar"

Prof. Teymur Qafarov

" "Funksional" pasiyent - nevroloq üçün mürəkkəb məsələ"

Prof. Eduard Yakupov

"XBT-11-in psixiki və davranış pozuntular bölməsində təklif olunan dəyişiklər"

Prof. Fuad İsmayilov

"Panik pozulmalar: XXI əsrin problemi"

Prof. Mixail Oros 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Aygün Quliyeva

Mehriban Məmmədova

Aydın Mirzəyev

Almaz Səfərova

Ever

"İnsult zamanı müalicə: sübutlu təbabət baxımından neyroproteksiya"

Prof. Baxtiyor Qafurov

 

13:30-14:30 Nahar fasiləsi    
14:30-15:30

Nadir nevroloji xəstəliklər

"Uşaq və böyüklərdə mitoxondial xəstəliklər zamanı mərkəzi sinir sisteminin anomaliyaları"

Prof. Josef Finsterer

" "FAST" - MRT zamanı nadir spesifik simptomokompleks"

t.ü.f.d. Yunis Əfəndiyev

İnsult I

"Təkrar insultun profilaktikasının müasir konsepsiyası"

Prof. Anatoliy Fedin

"İşemik insultun neyroprotektiv müalicəsinin rolu və yeri"

Akmaral İzbasarova

 
15:30-16:30

İnsult II

"İlkin və təkrar insult:klinik-patogenikmünasibət"

Prof. Baxtiyor Qafurov

"Daşkənt şəhərində insult registri və reabilitasiyanın müasir aspektləri"

Prof. Elbek Mircurayev

"Baş beyinin xroniki işemiyası olan xəstələrdə koqnitiv pozulmalar"

Prof. Erkin Nurgujayev

Alqologiya 

"Ağrı və ağrı zamanı biz nə edə bilərik? Multidissiplinar ağrı klinikası"

Rimma Geller

"Miofassial ağrı sindromunun müalicəsinin veriasiyaları"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov

"Ağrının müalicəsi zamanı invaziv müdaxilələr"

Rimma Geller

 
16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
17:00-18:00

Ürək və Beyin

"Kardionevrologiya: komorbidliyin əsasları və profilaktika strategiyası"

Prof. Mehman Məmmədov

"Qulaqcıq fibrillyasiyası və insult riski"

Prof. Tofiq Cahangirov

"Kardiogen insultların xüsusiyyətləri"

Prof. Rövşən Həsənov

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

Ülkər Əsədova

Aygün Məmmədova

Arzu Əliyeva

Rahim Əliyev