Konfransın əsas mövzuları

 
  • Dağınıq skleroz
  • İnsult
  • Baş ağrısı
  • Uşaq nevrologiyası
  • Neyrocərrahiyyə
  • Neyrooftalmoloqiya
  • Neyrodegenerativ xəstəliklər
  • Epilepsiya

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 19 dekabr 2019 

                       
  Şərq zalı I Şərq zalı II  Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30

Açılış mərasimi

 Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Məsud Aşina

09:30-10:30

"Dağınıq skleroz (DS)"

1. "Dağınıq skleroz xəstəliyinin diferensial diqnostikası" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

2. "Dağınıq sklerozun immunopatologiyası"

 Prof. Munire Kılınc 

3. "Dağınıq sklerozun müalicəsi və müalicənin effektivliyinin təqibi"

Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:00-12:00

Master Class

"Dağınıq skleroz (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Hüsnü Əfəndi, Prof. Munire Kılınc

   
12:00-13:00

İnsult I:

1. "Gürcüstan Respublikasında insult xidmətinin yaradılması - 5 illik təcrübə"

Prof. Zaza Katsarava

2. "İlkin və təkrar insult: klinik-patogenetik münasibət"

Prof. Baxtiyor Qafurov

3. "İnsultun atipik təzahürləri"

Prof Rövşən Həsəov 

 

Arterium

"Radikulopatiyaların müalicəsi: tarix, indiki vəziyyət və gələcək"

Prof. Mixail Oros

13:00-14:00

Nahar fasiləsi

14:00-15:00

Master Class

"İnsult (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Baxtiyor Qafurov, Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Zaza Katsarava

Gənc alimlərin elmi işlərin nəticələri

1. "Yeniyetmələrdə epilepsiya ilə komorbid depressiyanın müalicəsində antidepressantların tətbiqi"

Sona Əliyeva

2. "Uşaq serebral iflici olan uşaqlarda epilepsiyanın həyat keyfiyyətinə təsiri"

Mədinə Tağıyeva

3. "Nevroloji praktikada psixoterapevtik yardım"

Səyyarə Həsənli 

4. "2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində beynin qan dövranının kəskin pozuntularının gedişatının və müalicəsinin analizi və proqnozu"

Sevinc Salamova

5. "Uşaqlarda İİV infeksiyasının nevroloji əlamətlər"

Saida Saidxocayeva

 

15:00-16:00

Epilepsiya 

1. "Şüa diaqnostikası həkiminin praktikasında epilepsiyanın fokal forması zamanı dual və multifokal zədələnmələr"

t.ü.f.d. Darya Rudenko

2. "Epilepsiya zamanı baş beyinin damar xəstəliklərinin və malformasiyalarının diaqnostikasında MRT müayinəsinin imkanları"

Dmitriy Bondarçuk 

3. "Uşaq və böyük nevroloqunun praktikasında yuxu pozulmaları"

Pavel Puşnoy

Genetik nevroloji xəstəliklər

1. "Mukopolisaxaridoz: klinika, diaqnostika, müalicə, genetika"

Prof. Elxan Rəsulova

2. "Qazax populyasiyasında DMD gen mutasiyasının müxtəlif tiplərinin  genetik interpretasiyası"

t.ü.f.d. Dinmukhamed Ayaganov 

3. "Qazaxıstanda DMD-mim klinik-genetik heterogenliyi"

Baxıtkul Mirzaliyeva

 
16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
16:30-17:30   

İnsult II

1. "Vaskulyar demensiyanın klinik və patogenetik aspektləri və müalicəsinin optimizasiyası problemləri"

Prof. Yakutxon Majidova 

2. "Daşkənt şəhərində insult registri və reabilitasiyanın müasir aspektləri "

Prof. Elbek Mircurayev

3. "Beyin damarlarının anevrizmaları zamanı neyrocərrahi müalicə" 

t.ü.f.d. Ruslan Pişanov 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işçilərin nəticələri

1. "Qadınlarda kardiogen etiologiyalı insultların klinik xüsusiyyətləri"

Nərgiz Məmmədova 

2. "İnsultdan sonrakı xəstələrin neyroreabilitasiyası: koqnitiv, neyrofizioloji və klinik göstəricilərin kəmiyyət və keyfiyyət analizi"

Mərziyyə Məmmədova 

3. "Düşen irsi əzələ distrofiyası olan pasiyentlərdə distofin geninin molekulyar-genetik tədqiqi"

Səltənət Ağayeva

4. "Hipoksik-işemik ensefalopatiyası olan yenidoğulmuşlarda infra qırmızı spektroskopiya"

Leyla Rəhimova 

5. "Servikal diskogen kompressiya zamanı cərrahi müdaxilələrin nəticələrinə təsir edən amillər"

İsmayil Qarayev 

 

 

               

Türkdilli Dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi - 20 dekabr 2019 

                       
  Şərq zalı I Şərq zalı II  Xırdalan zalı (Satellit simpoziumlar)
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-10:00

Baş ağrıları

1. "Miqren və klaster baş ağrılarının diaqnostikası(BBC-nin təsnifatı)" 

Prof. Rövşən Həsənov

2."Miqren və klaster baş ağrılarının patogenezində açar siqnal mollekulları"

 Prof. Məsud Aşina

3. "Miqren və klaster baş ağrılarının müalicəsində monoklonal anticisimlər"

Prof. Hüsnü Əfəndi 

   
10:00-11:00

Master Class

"Baş ağrıları (klinik halların müzakirəsi)"

Moderatorlar: Prof. Rövşən Həsənov, Prof. Məsud Aşina, Prof. Zaza Katsarava

   
11:00-11:30

Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti 

11:30-12:30

Neyroradiologiya 

"Hipofiz və parasellar regiona multidissiplinar yanaşma: klinik hadisələrin interaktiv müzakirəsi"

Moderatorlar: Prof. Ahmet Memiş, Dr. Xəyyam Eyvazov, Uzm. Dr. Ağakişi Yahyayev, Uzm. Dr. Azər Əkbərov

 

Takeda

"İnsult: problemlər və onların həlləri, angionevrologiyanın "ağrılı nöqtələri" "

Prof. Eduard Yakupov 

12:30-13:30

Nevrologiya və psixiatriya

1. "Neyropsixiatriya: sinir xəstəliklərinin klinikasında psixopatoloji sindromlar"

Prof. Teymur Qafarov

2. ""Funksional" pasiyent - nevroloq üçün mürəkkəb məsələ"

Prof. Eduard Yakupov

3. "XBT-11-in psixiki və davranış pozuntular bölməsində təklif olunan dəyişiklər"

Prof. Fuad İsmayilov

4. "Panik pozulmalar: XXI əsrin problemi"

Prof. Mixail Oros 

Azərbaycanda nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

1. "Uşaq serebral iflici və yanaşı xəstəliklər"

Mehriban Məmmədova

2. "Dağınıq Skleroz zamanı atrofiyanın morfometrik markerləri"

Aydın Mirzəyev

3. "Neonatal qıcolmalara müasir yanaşma"

Almaz Səfərova

4. "Onurğa beyninin sinirinin hissi qanqlionunun kapsulunun təşkilində iştirak edən fibrilyar strukturların elektron mikroskopik xarakteristikası"

Aygün Əliyarbəyova

5. "Qıcolması olan yenidoğulanlarda klinik-immunoloji status"

Gülsüm Qurbanova 

Ever

"İnsult zamanı müalicə: sübutlu təbabət baxımından neyroproteksiya"

Prof. Baxtiyor Qafurov

 

13:30-14:30 Nahar fasiləsi
14:30-15:30

Nadir nevroloji xəstəliklər

1. "Uşaq və böyüklərdə mitoxondial xəstəliklər zamanı mərkəzi sinir sisteminin anomaliyaları"

Prof. Josef Finsterer

2. ""FAST" - MRT zamanı nadir spesifik simptomokompleks"

t.ü.f.d. Yunis Əfəndiyev

Alqologiya 

1. "Ağrı və ağrı zamanı biz nə edə bilərik? Multidissiplinar ağrı klinikası"

Rimma Geller

2. "Miofassial ağrı sindromunun müalicəsinin veriasiyaları"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov

3. "Ağrının müalicəsi zamanı invaziv müdaxilələr"

Rimma Geller

 
15:30-16:30

İnsult III

1. "Təkrar insultun profilaktikası"

Prof. Anatoliy Fedin

2. "Baş beyinin xroniki işemiyası olan xəstələrdə koqnitiv pozulmalar"

Prof. Erkin Nurgujayev

3. "İşemik insultun neyroprotektiv müalicəsinin rolu və yeri" 

Akmaral İzbasarova

Nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

1. "Kraniofaringiomada cərrahi yanaşma. Radikal rezeksiyanı təmin etmək və ağırlaşmaları azaltmaq üçün uyğun cərrahi koridorun seçilməsi. Endoskopik və mikroskopik cərrahiyyənin müqayisəsi"

Uzm. Dr. Tural Rəhimli

2. "Onurğa sütunu sınıqları və nevroloji ağırlaşmaları"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov

3. "Stresə davamsız zülalsız qida ilə qidalandırılan ağ sişovulların baş beyin yarımkürələrinin orbital qabığında yerləşən sinir hüceyrələrinin ultrastruktur xarakteristikası"

Prof. Eldar Qasımov

4. "Radiasiyanın kiçik dozaları və koqnitiv pozulmalar: mif və ya reallıq?" 

t.e.d. Saule Turuspekova

 
16:30-17:00 Qəhvə fasiləsi / poster ziyarəti
17:00-18:00

Ürək və Beyin

1. "Kardionevrologiya: komorbidliyin əsasları və profilaktika strategiyası"

Prof. Mehman Məmmədov

2. "Qulaqcıq fibrillyasiyası və insult riski"

Prof. Tofiq Cahangirov

3. "Kardiogen insultların xüsusiyyətləri"

Prof. Rövşən Həsənov

Nevrologiya üzrə elmi işlərin nəticələri

 1. "Bakı əhalisi arasında dağınıq sklerozun epidemioloji və klinik xüsusiyyətləri"

Aygün Quliyeva

2. "Epilepsiyalı xəstələrin həyat keyfiyyatı"

Ülkər Əsədova 

3. "Bətndaxili infeksiya ilə doğulan uşaqlarda mərkəzi sinir sistemi zədələnmələrinin uzaq nəticələri"

Aygün Məmmədova

4. "Pompe xəstəliyi"

Arzu Əliyeva

5. "Azərbaycanda dağınıq sklerozun epidemiologiyası (ilkin nəticələr)"

Rahim Əliyev