TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN 4-CÜ BEYNƏLXALQ  NEVROLOGİYA KONQRESİ

 

19-20 Dekabr  2019 –cu il tarixlərində Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyası İdarə heyətinin qərarına əsasən, Türkdilli dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi  təşkil olunacaq. Bu sahədə zəngin təcrübəyə malik olan akademiklar, alimlər və həkimlər cəlb edilib.

Artıq 4-cü ildirdi ki Türkdilli dövlətlərin 4-cü Beynəlxalq Nevrologiya Konqresi  keçirilir. Birinci konqres 2013-cü ilin dekabr ayında Bakı şəhərində keçirilimişdi, növbəti konqreslər isə 2017-ci ildə Qazaxıstanın Almatı şəhərində və 2018-ci ildə Özbəkistanın Buxara şəhərində təşkil olumuşdur və bu ildə bu tədbirin keçirilməsi Bakıda nəzərdə tutulub.

Ölkəmizin bu cür mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu məsuliyyətli tapşırığın keçirilməsi bizim üçün sevindirici hal olmaqla yanaşı, həm də üzərimizə böyük öhdəliklər götürmək deməkdir. Konfrans tibb və səhiyyənin aktual mövzu və məsələlərini əhatə edəcək və qarşıda duran çətinliklər və onların potensial həlli yolları daxil olmaqla müxtəlif mövzuları əhatə edən ixtisaslaşdırılmış sessiyalar və aparıcı həkimlərin çıxışları şəklində keçiriləcək.

 

Konfransın əsas mövzuları

 
 • Dağınıq skleroz
 • İnsult
 • Baş ağrısı
 • Uşaq nevrologiyası
 • Neyrocərrahiyyə
 • Neyrooftalmoloqiya
 • Neyrodegenerativ xəstəliklər
 • Epilepsiya

Konfransın proqramı 19.12.2019

08:00-09:00 Qeydiyyat  
  1-ci zal 2-ci zal
09:00-09:30 Açılış mərasimi
Professor Rəna Şirəliyeva
Professor Məsud Aşina (Messoud Ashina)
 
09:30-10:30

Dağınıq skleroz (DS)

 1. Dağınıq skleroz xəstəliyinin gedişatı -  Prof. Rəna Şirəliyeva
 2. Dağınıq skleroz xəstəliyinin diferensial diaqnozu -  Prof. Aksel Siva
 3. Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi
 
10:30-11:00 Qəhvə fasiləsi  
11:00-12:00 Ustad dərsi Dağınıq skleroz (fakt üzrə müzakirə) Spikerlər: Prof. Rəna Şirəliyeva, Prof. Aksel Siva  
12:00-13:00 Nahar fasiləsi  
13:00-14:00

Uşaq nevrologiyası

 1. Neonatal qıcolma. Prof. Aytən Məmmədbəyli
 2. Lizosom “toplanma” xəstəlikləri
 3. Uşaqlarda DS (Dağınıq skleroz)

Neyro-cərrahiyyə

 1. İnsult. Prof. Ahmet Memiş
 2. Neyro-onkologiya. Tural Rəhimli
 3. Neyro-travmatologiya. Kamil Eyvazov
14:00-14:30 Qəhvə fasiləsi  
14:30-15:30

Beyin qan dövranı xəstəlikləri

 1. Gürcüstanda insult üzrə informasiya bankı. Prof. Zaza Katsarava
 2. İnsult diaqnozu. Prof. Ahmet Memiş
 3. İnsultdan sonrakı dövrdə reabilitasiya. Prof. Natan Bornşteyn
 
15:30-16:30 Ustad dərsi
İnsult (fakt üzrə müzakirə)
Spikerlər: Prof. Zaza Katsarava, Prof. Natan Bornşteyn, Prof. Ahmet Memiş
 

Konfransın proqramı  20.12.2019

08:00-09:00 Qeydiyyat  
  1-ci zal 2-ci zal
09:00-10:00 Baş ağrıları
 1. Miqren və histamin baş ağrılarının diaqnozu (BSX klassifikasiyası). Prof. Rövşən Həsənov.
 2. Miqren və histamin baş ağrılarının patogenezində əsas impuls molekulları. Prof. Məsud Aşina (Messoud Ashina).
 3. Miqren və histamin baş ağrılarının müalicəsində monoklonal anticisimlər. Prof. Aksel Siva
 
10:00-10:30 Qəhvə fasiləsi
10:30-11:30 Ustad dərsləri
Baş ağrısı (fakt üzrə müzakirə)
Spikerlər: Prof. Rövşən Hasanov, Prof. Məsud Aşina (Messoud Ashina), Prof. Aksel Siva, Prof. Zaza Katsarava
 
11:30-12:30 Nahar fasiləsi  
12:30-13:30 Neyro-radiologiya
 1. DS
 2. İnsult
 3. Nadir neyro-xəstəliklər
Neyro-generativ xəstəliklər
 1. Parkinson
 2. Demensiya
 3. Parkinson-plyus sindromları (Neyro-degenerativ xəstəliklər qrupu)
13:30-14:00 Qəhvə fasiləsi
14:00-15:00 Epilepsiya
 1. Neonatal qıcolma
 2. Epilepsiya və hamiləlik
 3. Epilepsiyanın müalicəsi
 
15:00-15:30 Ustad dərsləri
Epilepsiya (diaqnostik vizuallaşdırma)
Spikerlər