AZƏRBAYCAN UŞAQ NEVROLOQLARININ 1-Cİ KONFRANSI

 

18 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyası İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı təşkil olunacaq. Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyası hər il uşaq nevrologiyası sahəsində bir sıra maraqlı tədbirlər keçirir və  bu il 1-ci Azərbaycan Uşaq Nevroloqları Konfransı keçirtmək qərarına  gəlmişdir. Bu konfransda uşaq nevrologiyası ilə bağlı bir çox sahələr əhatə olunacaq və dünyanın ən qabaqcıl mütəxəssisləri ilə tibbin bu sahəsinin ən son nailiyyətlərini müzakirə etmək imkanı verəcək.

 

 

 

 

 

Konfransın əsas mövzuları

 
  • Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
  • Neonatal dövr xəstəlikləri
  • Uşaq serebral iflici
  • Epilepsiya
  • Müayinə metodları
  • İrsi xəstəliklər
  • Miopatiyalar
  • Fakomatozlar

Konfransın Proqramı

18.12.2019

Bakı, Azərbaycan

18.12.2019 Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı Hall 2
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30 Açılış
09:30-10:00 Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
10:00-11:00 Neonatal dövr xəstəlikləri
11:00-11:30 Kofe fasiləsi
11:30-12:00 Epilepsiya
12:00-12:30 Müayinə metodları
12:30-13:00 Uşaq serebral iflici
13:00-13:30 İrsi xəstəliklər
13:30-14:30 Nahar fasiləsi
  Miopatiyalar
  Fakomatozlar