Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfrası             

     18 dekabr 2019-cu il tarixində Nevroloqların Milli Assosiasiya İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı təşkil olunacaq. Nevroloqların Milli  Assosiasiyası hər il uşaq nevrologiyası sahəsində bir sıra maraqlı tədbirlər keçirir və  bu il 1-ci Azərbaycan Uşaq Nevroloqları Konfransı keçirtmək qərarına  gəlmişdir. Bu konfransda uşaq nevrologiyası ilə bağlı bir çox sahələr əhatə olunacaq və dünyanın ən qabaqcıl mütəxəssisləri ilə tibbin bu sahəsinin ən son nailiyyətlərini müzakirə etmək imkanı verəcək.

 

Konfransın əsas mövzuları

 
  • Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
  • Neonatal dövr xəstəlikləri
  • Uşaq serebral iflici
  • Epilepsiya
  • Müayinə metodları
  • İrsi xəstəliklər
  • Miopatiyalar
  • Fakomatozlar
 
18.12.2019 Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı ZAL 2
08:00-09:00 Qeydiyyat
09:00-09:30 Açılış
09:30-10:00 Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
10:00-10:30 Neonatal dövr xəstəlikləri
10:30-11:00 Müayinə metodları
11:00-11:30 Kofe fasiləsi
11:30-12:00 Uşaqlarda miqrenin diaqnostika və müalicəsi - Prof. Məsud Aşina 
12:00-12:30 Uşaq serebral iflici
12:30-13:00 Epilepsiya
13:00-13:30 Müalicə
13:30-14:30 Nahar fasiləsi
14:30-15:00 İrsi xəstəliklər 
15:00-15:30 Miopatiyalar
15:30-16:00 Fakomatozlar