Konfransın əsas mövzuları

 
  • Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
  • Neonatal dövr xəstəlikləri
  • Uşaq serebral iflici
  • Epilepsiya
  • Müayinə metodları
  • İrsi xəstəliklər
  • Miopatiyalar
  • Fakomatozlar
 
 

       Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı / Şərq zalı II / 18 dekabr 2019

 

08:00-09:00  

Qeydiyyat
09:00-09:30 Açılış
09:30-09:50

"Azərbaycan nevrologiyasının dünəni, bugünü və sabahı" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

09:50-10:10

"Miqrenin patofiziologiyasında KATF kanallarının rolu"

 Prof. Məsud Aşina 

10:10-10:30

"Epilepsiyanın terapevtik effektivliyinin kontrolu və proqnozlaşdırılması ilə multidissiplinar instrumental diaqnostikası"

 Prof. Nadejda Korolyova 

10:30-11:00 Qəhvə fasiləsi
11:00-11:20

Aytən Məmmədbəyli (salamlama)

"Uşaqlarda miqrenin diaqnostika və müalicəsi" 

 Prof. Məsud Aşina

11:20-11:40

"Uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin neoplastik xəstəlikləri və onların cərrahi mealicəsi"

  Azər Əkbərov

11:40-12:00

"Uşaqlarda ürəyin kiçik inkişaf  anomaliyalarının nevroloji aspektləri"

Prof. İbrahim İsayev

12:00-12:20

"İnkişaf geriliyi olan uşaq pediatr gözü ilə"

Dos. Nigar Sadiyeva

12:20-12:40

"MSS-nin şişləri ilə əlaqədər fakomatozlar və genetik sindromlar zamanı neyrovizualizasiya"

Prof. Ahmet Memiş

12:40-13:00

"Pre-, perinatal ensefalopatiya keçirmiş uşaqlarda "akkomodasiya spazmı"-nın yaranma və transformasiyasında adrenoxonergik əlaqələrin korrelyasiya xüsusiyyətləri"

Sevinc Salmanova 

13:00-14:00 Nahar fasiləsi
14:00-14:20

"Uşaq yaşlarında epilepsiya və epileptik sindromların müasir təsnifatı"

Prof. Marjan Lepesova

14:20-14:40

"Uşaqlarda yuxu hərəki fenomenlərinin diferensiasiyası"

Prof. Rövşən Həsənov

14:40-15:00

"Uşaq serebral iflicinin prenatal diaqnostikası"

Azər Fərəc

15:00-15:20

"Neonatal qıcolmalar"

Altınşaş Jaksıbayeva 

15:20-15:40

"Neyronal ceroid lipofussinozun gedişinin xüsusiyyətləri"

Prof. Kursad Aydın

15:40-16:00

"Pediatrik onurğa deformasiyaları və müalicəsi"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov 

16:00-16:30 Qəhvə fasiləsi
16:30-16:50

"Yenidoğulmuşlarda MSS-nin zədələnməsinin immunoloji amilləri"

Nailə Rəhimova