Konfransın əsas mövzuları

 
  • Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
  • Neonatal dövr xəstəlikləri
  • Uşaq serebral iflici
  • Epilepsiya
  • Müayinə metodları
  • İrsi xəstəliklər
  • Miopatiyalar
  • Fakomatozlar
 
 

       Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı / Şərq zalı II / 18 dekabr 2019

 

08:00-10:00  

Qeydiyyat
10:00-11:00

Açılış

"Azərbaycan nevrologiyasının dünəni, bugünü və sabahı" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

11:00-11:20

"Miqrenin patofiziologiyasında KATF kanallarının rolu"

 Prof. Məsud Aşina 

11:20-11:40

"Epilepsiyanın terapevtik effektivliyinin kontrolu və proqnozlaşdırılması ilə multidissiplinar instrumental diaqnostikası"

 Prof. Nadejda Korolyova 

11:40-12:10 Qəhvə fasiləsi
12:10-12:30

Aytən Məmmədbəyli (salamlama)

"Uşaqlarda miqrenin diaqnostika və müalicəsi" 

 Prof. Məsud Aşina

12:30-12:50

"Uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin neoplastik xəstəlikləri və onların cərrahi müalicəsi"

  Azər Əkbərov

12:50-13:10

"Uşaqlarda ürəyin kiçik inkişaf  anomaliyalarının nevroloji aspektləri"

Prof. İbrahim İsayev

13:10-13:30

"İnkişaf geriliyi olan uşaq pediatr gözü ilə"

Dos. Nigar Sadiyeva

13:30-13:50

"MSS-nin şişləri ilə əlaqədər fakomatozlar və genetik sindromlar zamanı neyrovizualizasiya"

Prof. Ahmet Memiş

13:50-14:10

"Mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik-işemik zədələnmələrin neyrogenetik aspektləri"

t.ü.e.d., Dos. Nailə Rəhimova 

14:10-15:10 Nahar fasiləsi
15:10-15:30

"Uşaqlarda epilepsiya və epileptik sindromların müasir təsnifatı"

Prof. Marjan Lepesova

15:30-15:50

"Uşaqlarda yuxu hərəki fenomenlərinin diferensiasiyası"

Prof. Rövşən Həsənov

15:50-16:10

"Uşaq serebral iflicinin prenatal diaqnostikası"

Azər Fərəc

16:10-16:30

"Neonatal qıcolmalar"

Altınşaş Jaksıbayeva 

16:30-16:50

"Neyronal ceroid lipofussinozun gedişinin xüsusiyyətləri"

Prof. Kursad Aydın

16:50-17:10

"Pediatrik onurğa deformasiyaları və müalicəsi"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov 

17:10-17:40 Qəhvə fasiləsi
17:40-18:00

"Serebral görmə zədələnmələri olan uşaqlarda limbiko-retikulyar aberrasiyalara nəzərən adreno-xolinergik korrelyasiyaların xüsusiyyətləri"

Sevinc Salmanova 

18:00-18:20

Neonatal qıcolmaların menecmenti"

Prof. Aytən Məmmədbəyli