int(12)

Konfransın əsas mövzuları

 
  • Azərbaycanda uşaq nevrologiyasının tarixi
  • Neonatal dövr xəstəlikləri
  • Uşaq serebral iflici
  • Epilepsiya
  • Müayinə metodları
  • İrsi xəstəliklər
  • Miopatiyalar
  • Fakomatozlar