Konfransın əsas mövzuları

 
  • Dağınıq skleroz
  • İnsult
  • Epilepsiya
  • Neyroradiologiya
  • Neyroreabilitasiya
  • Uşaq nevrologiyası
  • Neyrotravmatologiya
  • Neyroonkologiya
  • Neyrodegenerativ xəstəliklər
 

  Azərbaycan Nevroloqlarının 7-ci Konfransı / Şərq zalı I / 18 dekabr 2019

 

08:00-09:00

Qeydiyyat

09:00-09:30

Açılış

09:30-09:50

"Azərbaycan nevrologiyasının dünəni, bugünü və sabahı" 

Prof. Rəna Şirəliyeva

09:50-10:10

"Miqrenin patofiziologiyasında KATF kanallarının rolu"

Prof. Məsud Aşina 

10:10-10:30

"Epilepsiyanın terapevtik effektivliyinin kontrolu və proqnozlaşdırılması ilə multidissiplinar instrumental diaqnostikası"

Prof. Nadejda Korolyova 

10:30-11:00

Qəhvə fasiləsi

11:00-11:20

"Onurğa beyninin damar malformasiyaları: radioloji diaqnostika və endovaskulyar müalicə" 

Prof. Ahmet Memiş

11:20-11:40

"Karotid arteriya stenozunun müalicəsi" 

Prof. Natan Bornşteyn

11:40-12:00

"Yuxu pozulmalarının müalicə prinsipləri"

Prof. Rövşən Həsənov

12:00-12:20

"Lokal distoniyaların müalicəsində botulinoterapiyanın tətbiqi" 

Prof. Sədaqət Hüseynova

12:20-12:40

"Arterial hipertenziya - qulaqcıq fibrillyasiyasının əsas risk amili"

Prof. Tofiq Cahangirov

12:40-13:00

"Psixomotor tutmaların diaqnostikası və terapiyası" 

Prof. Zəfər Əliyev

13:00-14:00

Nahar fasiləsi

14:00-14:20

"Narahat ayaqlar sindromu"

Dos. Nərgiz Hüseyinoğlu

14:20-14:40

"Qırtlaq ifliclərinin müalicəsinə müasir yanaşma"

Prof. Nazim Hüseynov

14:40-15:00

"Psevdo-psevdo-Foster-Kennedi sindromu"

Hidayətzadə Sevda

15:00-15:20

"Onurğa sütunu sınıqları və nevroloji ağırlaşmaları"

t.ü.f.d. Kamil Eyvazov

15:20-15:40

"Talamik şişlərin cərrahiyyəsi. Rezeksiya yoxsa biopsiya"

Tural Rəhimli

15:40-16:00

"Üzvi mənşəli (epileptik) şəxsiyyət dəyişiklikləri"

Prof. Nadir Əliyev

16:00-16:30

Qəhvə fasiləsi

16:30-16:50

"Belin aşağı hissəsində ağrı zamanı miofassiotomiya və manual terapiyanın tətbiqinin alqoritmi"

t.ü.f.d. Vaqif Yaqubov